9 lut 2014

Kondensacyjny kocioł gazowy GB022 budowa, eksploatacja

GB022 budowa kotła kondensacyjnego Buderus
GB022 budowa kotła kondensacyjnego Buderus

Poz. 1: Elektroda jonizacyjna
Poz. 2: Elektroda zapłonowa żarowa
Poz. 3: Odpowietrznik automatyczny
Poz. 4: Czujnik bezpieczeństwa
Poz. 5: Uchwyty zacisków pokrywy wymiennika ciepùa
Poz. 6: Płytowy wymiennik ciepùa
Poz. 7: Syfon
Poz. 8: Czujnik na zasilaniu
Poz. 9: Ogranicznik przepływu wody
Poz. 10: Manometr
Poz. 11: Podłączenie doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenie spalin
Poz. 12: Wentylator
Poz. 13: Rama
Poz. 14: Zespół gazowo-powietrzny
Poz. 15: Wziernik
Poz. 16: Armatura gazowa
Poz. 17: Wymiennik ciepła
Poz. 18: Przewód gazowy
Poz. 19: Tabliczka znamionowa urządzenia
Poz. 20: Króciec zasysający powietrze do wentylatora 
Poz. 21: Przewód odprowadzenia spalin
Poz. 22: Zabezpieczajàcy ogranicznik temperatury spalin
Poz. 23: Pompa obiegowa
Poz. 24: Przewód odpływowy zaworu bezpieczeństwa
Poz. 25: Tabliczka znamionowa kategorii gazu
Poz. 26: Listwa zaciskowa
Poz. 27: Pulpit obsługi

Kocioł Buderus GB022 to kondensacyjny kocioł gazowy z aluminiowym wymiennikiem ciepła. Ważna informacją dla użytkowników jest to, że wymiennik ten podczas pracy w warunkach kondensacji pary wodnej ulega stopniowemu utlenieniu a co za tym idzie degradacji. Jeśli corocznie zamawiacie Państwo usługi u uczciwego serwisanta możecie zauważyć, że komora spalania pieca Buderus jest silnie zabrudzona białym proszkiem. Proszek ten to produkty utleniania wymiennika, zapycha on lamelki wężownicy obniżając sprawność.kotła. Jego obecność negatywnie wpływa na trwałość naszego pieca, gazy spalinowe nie mogąc oddać swojej energii termicznej wodzie kotłowej bo jak wiadomo proces wymiany ciepła został utrudniony, powodują silny wzrost temperatury pod plastikową obudową co przyczynia się do wcześniejszego zużycia elektronicznych elementów naszego pieca.