6 kwi 2014

Regulacja kotła kondensacyjnego Buderus

Zasady oszczędzania energii w oparciu o zjawisko kondensacji porady Buderus Serwis


Warto sobie przypomnieć lekcje fizyki ze szkoły podstawowej a mianowicie zasadę zachowania energii.
Zasada zachowania energii to empiryczne prawo fizyki, stwierdzające, że w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała (nie zmienia się w czasie). W konsekwencji, energia w układzie izolowanym nie może być ani utworzona, ani zniszczona, może jedynie zmienić się forma energii. Tak np. podczas spalania wodoru w tlenie energia chemiczna zmienia się w energię cieplną. 
Zmienić energię izolowanego układu można tylko poprzez dostarczenie jej z zewnątrz, lub w wyniku wyemitowania jej poza układ.
Powróćmy do ogrzewania i naszego domu a także do płaconego rachunku za gaz. Jeśli nasz dom byłby układem izolowanym,  to w myśl zamieszczonej powyżej definicji rachunek gazowy za ogrzewanie wynosiłby zero zł, ponieważ nie byłoby potrzeby dostarczania energii cieplnej do budynku. Tak jednak nie jest ponieważ realny świat nie jest doskonały i nie jest możliwe zbudowanie doskonale zaizolowanego budynku bez żadnych strat. Aby utrzymać stała temperaturę w naszym domu, podczas zimy musimy dostarczać do naszego układu energię, źródłem tej energii jest jest chemiczny proces spalania gazu, proces ten odbywa się w kotle Buderus.
Utratę ciepła z naszego domu można sklasyfikować ze względu na rodzaj zjawisk które je powodują
 1. strata wentylacyjna, związana z wymiana powietrza w budynku, wietrzeniem, otwieraniem okien, drzwi, działaniem systemu wentylacyjnego,
 2. utrata ciepła przez budynek spowodowana różnicą temperatur pomiędzy naszym domem a otoczeniem, im niższe są zimą temperatury zewnętrzne tym ta strata ta jest większa i płacimy więcej pieniędzy za gaz pod koniec sezonu grzewczego na wiosnę rachunki te maleją
 3. strata kominowa to znaczy strata energii spowodowana poprzez ucieczkę ciepła powstałą ze spalania gazu poprzez przewód kominowy, im wyższa jest temperatura spalin tym więcej energii tracimy 
Dwie pierwsze straty możemy ograniczyć budując budynki posiadające świetne izolacje termiczne (budynki pasywne) i systemy odzysku ciepła z powietrza opuszczającego nasz dom ( rekuperacja) to stratę kominową możemy ograniczyć stosując wysokowydajny kocioł kondensacyjny. Czy zastosowanie takiego urządzenia pozwoli nam oszczędzić dużo pieniędzy, czy zwróci nam się inwestycja w bardzo drogi piec, czy możemy coś zrobić aby obniżyć płacone rachunki za gaz?
Energia powstaje w wyniku spalania gazu ziemnego, podczas tej reakcji powstają gazy spalinowe, to jest mieszanina dwutlenku węgla, pary wodnej i powietrza, część tej energii przekazywana jest na wymienniku kotła do naszego systemu grzewczego a część opuszcza nasz budynek przez komin.
Można w myśl zamieszczonej definicji zachowania energii ułożyć następująca zależność: energia postała ze spalenia gazu ( ilość tej energii płacimy w rachunkach za gaz) jest równa energii opuszczającej nasz dom przez komin, ściany budynku, oraz tracona wraz z ogrzanym powietrzem podczas procesu wentylacji. Strata kominowa to nic innego jak ilość ciepła zawarta w gazach spalinowych.
E (spalania gazu)=E(strata budynku)+E(strata wentylacji)+E(strata kominowa)
Oczywiście,że jesteśmy zainteresowani jak najniższymi stratami, regulując kocioł kondensacyjny jesteśmy w stanie wpłynąć na ilość energii opuszczającej nasz układ przez komin. Regulacji tej można dokonywać samodzielnie, można też skorzystać z usług specjalisty Buderus Serwis. Istotą takiej regulacji jest jak napisano powyżej zmniejszenie straty energetycznej spowodowanej utratą energii zawartej w gazach spalinowych opuszczających nasz układ przez komin budynku. Pierwszym czynnikiem o który należałoby zadbać będzie maksymalne obniżenie temperatury gazów opuszczających nasz dom, ten efekt uzyskamy modyfikując kilka istotnych czynników. W trosce o maksymalne schłodzenie spalin powinniśmy zadbać o odebranie z nich jak największej ilości ciepła, uzyskamy to dostarczając na kocioł wodę o jak najniższej temperaturze. Wpływamy na to obniżając temperaturę zasilania oraz odbierając ciepło w naszym systemie grzewczym, na grzejnikach czy też w systemie ogrzewania podłogowego. Zimna woda odbierze ciepło i schłodzi spaliny, aby uzyskać zimny powrót należy obniżyć temperaturę zasilania, oraz odkręcić grzejniki, można obniżyć prędkość przepływu czynnika grzewczego przez układ by doprowadzić do jego maksymalnego schłodzenia. Powinniśmy zadbać o czystość wymiennika spalinowego kotła, na nim odbywa się proces wymiany ciepła, brudny wymiennik to wysoka temperatura gazów spalinowych i oczywiście strata. Ciepło uciekające przez komin to tez ciepło przemiany fazowej, zwane ciepłem parowania lub ciepłem kondensacji. Aby wytworzyć parę z cieczy należy dostarczyć jej energii, zamieniając gaz w ciecz odzyskujemy tę energię, zjawisko to zachodzi w lodówkach, klimatyzacji samochodowej a także wykorzystywane jest w kotłach kondensacyjnych Buderus. Aby zaszedł proces kondensacji  i powstała faza ciekła (woda), abyśmy mogli to ciepło przekazać do instalacji naszego budynku znowu musimy maksymalnie schłodzić gazy spalinowe przyjmuje się, proces kondensacji ustaje w temperaturze 55 stopni. Właściwa regulacja to też dokładne dobranie mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło naszego budynku to  precyzyjne ustawienie składu spalin za pomocą analizatora. Ma to istotny wpływ na sprawność naszego układu, nowoczesne kotły grzewcze Buderus posiadają regulacje pogodową, to jest możliwość dostosowywania  temperatury zasilania w zależności od temperatury panującej na zewnątrz oraz wymaganej w naszym domu. Tę zależność regulujemy dobierając krzywą grzewcza do naszych potrzeb.
Nie wszyscy czuja się na siłach aby poprawnie skonfigurować układ grzewczy w swoim domu, zawsze można zwrócić się o pomoc do specjalistów w tej branży i zamówić usługę serwisu naszego pieca

Warszawa, Piaseczno, Konstancin, Józefosław, Góra Kalwaria, Wilanów, Ursynów, Raszyn, Bielawa, Czarnów, Solec, Kawęczyn Turowice, Słomczyn, Warszawa Wawer, Warszawa Mokotów, Warszawa Józefów

Immergas Serwis Warszawa

Serwis i naprawa kotłów Immergas na terenie Warszawy i okolicImmergas to włoski producent kotłów grzewczych o ogromnym potencjale rozwojowym. Szybki wzrost sprzedaży zawdzięcza wysokiej jakości kotłów oraz wydłużonej gwarancji. Prowadzimy pogwarancyjny serwis urządzeń Immergas. Nasze działania charakteryzują się wysoką skutecznością, potrafimy usunąć każdą usterkę, nie wymieniamy jak to się często zdarza sprawnych elementów kotła, podstawą w naszej pracy jest precyzyjnie postawiona diagnoza. Cena za usługę jest dokładnie sprecyzowana, klient zawsze jest informowany o ostatecznych kosztach naprawy. Wieloletnie doświadczenie w branży serwisu kotłów grzewczych pozwala nam na świadczenie usług o najwyższej jakości, obsługiwane przez nas kotłownie pracują bezawaryjnie przez wiele sezonów grzewczych i nie ulegają przypadkowym awariom. 


Zakres świadczonych usług to:
 • okresowe przeglądy,
 • regulacja i optymalizacja nastaw kotłów,
 • naprawa urządzeń znajdujących się w awarii,
 • diagnostyka błędów,
 • regeneracja wymienników ciepła,
 • chemiczne czyszczenie instalacji i kotłów, 
 • wymiana elektrod magnezowych w zasobnikach wody użytkowej, 
 • montaż regulatorów temperatury, 
 • konsultacje i doradztwo odnośnie konfiguracji systemów grzewczych oraz zmniejszenia płaconych rachunków za energię.
Obsługiwane modele kotłów Immergas: seria Victrix 2, Victrix Superior TOP, Victrix Zeus, Victrix Zeus Superior, Herkules Condensing, Herkules Solar, Nike Star, Eolo Star, Nike Mythos 24 2E, Eolo Mythos 24 2E, Eolo Superior, Mini Nike 3 E, Mini Eolo 3 E, AVIO, ZEUS, Julius, CAESAR 14 3 E

5 kwi 2014

Mechanizm zapłonu i kontroli płomienia w kotłach grzewczych Buderus

Buderus Serwis Warszawa - płomień, powstawanie i kontrola jego obecności w kotłach Buderus

Zapłon pieca Buderus
Schemat zapłonu pieca Buderus
Mechanizm zapłonu gazowego kotła grzewczego jest stosunkowo prosty. Zarówno w kotłach Buderus jak i Ferroli jak też u każdego innego producenta mechanizm tego zjawiska będzie identyczny. Za pomocą zamieszczonego rysunku objaśnimy jak to się odbywa. 
Pierwszym etapem będzie zapalenie palnika pilota oznaczonego cyfrą 3 na rysunku, po jego wykryciu przez automatykę gazową naszego pieca na rozdzielacz gazowy oznaczenie cyfra 1 zostaje podany gaz, gaz ten ukierunkowany poprzez dyszę, oznaczenie cyfra 2, skierowany zostaje na palnik główny, oznaczony cyfrą 3.  Strumień gazu porywa ze sobą powietrze, w rurze palnikowej następuje postanie mieszanki gazowo-powietrznej, jej zapłon realizowany jest za pomocą palnika pilota.
Palnik i elektroda zapłonowa kocioł Buderus
Tak to się odbywa w kotłach stojących, w kotłach wiszących, zapłon następuje bezpośrednio na głównym palniku gazowym, realizowany jest jednak za pomocą iskry. Pomiędzy prętem elektrody a masą palnika przeskakuje iskra elektryczna powodując zapłon mieszanki gaz - powietrze. Mechanizm podania gazu identyczny jest jak w przypadku pieca stojącego, do rozpoznania obecności płomienia współczesne kotły wykorzystują zjawisko jonizacji   powietrza przez  płomień i zdolności zjonizowanego powietrza do przewodnictwa elektrycznego. Skutkuje to obecnością prądu jonizacji, który informuje automatykę kotła o obecności płomienia. W starszych modelach np w kotłach Schafer płomień wykrywany był poprzez wytworzeniu się różnicy potencjałów na termoparze podgrzanej do odpowiedniej temperatury. Proces spalania zarówno w kotle wiszącym jak i stojącym przebiega w myśl schematu zaprezentowanym na poniższym rysunku.
Spalanie gazu palnik kotła Buderus
Serwis Buderus w swojej codziennej pracy bardzo często spotyka się z anomaliami procesów spalania, zapłonu oraz zaburzeniami detekcji płomienia spowodowanymi przez zaniedbania klientów wynikające z braku serwisu i obsługi tych urządzeń przez kompetentne osoby.