5 kwi 2014

Mechanizm zapłonu i kontroli płomienia w kotłach grzewczych Buderus

Buderus Serwis Warszawa - płomień, powstawanie i kontrola jego obecności w kotłach Buderus

Zapłon pieca Buderus
Schemat zapłonu pieca Buderus
Mechanizm zapłonu gazowego kotła grzewczego jest stosunkowo prosty. Zarówno w kotłach Buderus jak i Ferroli jak też u każdego innego producenta mechanizm tego zjawiska będzie identyczny. Za pomocą zamieszczonego rysunku objaśnimy jak to się odbywa. 
Pierwszym etapem będzie zapalenie palnika pilota oznaczonego cyfrą 3 na rysunku, po jego wykryciu przez automatykę gazową naszego pieca na rozdzielacz gazowy oznaczenie cyfra 1 zostaje podany gaz, gaz ten ukierunkowany poprzez dyszę, oznaczenie cyfra 2, skierowany zostaje na palnik główny, oznaczony cyfrą 3.  Strumień gazu porywa ze sobą powietrze, w rurze palnikowej następuje postanie mieszanki gazowo-powietrznej, jej zapłon realizowany jest za pomocą palnika pilota.
Palnik i elektroda zapłonowa kocioł Buderus
Tak to się odbywa w kotłach stojących, w kotłach wiszących, zapłon następuje bezpośrednio na głównym palniku gazowym, realizowany jest jednak za pomocą iskry. Pomiędzy prętem elektrody a masą palnika przeskakuje iskra elektryczna powodując zapłon mieszanki gaz - powietrze. Mechanizm podania gazu identyczny jest jak w przypadku pieca stojącego, do rozpoznania obecności płomienia współczesne kotły wykorzystują zjawisko jonizacji   powietrza przez  płomień i zdolności zjonizowanego powietrza do przewodnictwa elektrycznego. Skutkuje to obecnością prądu jonizacji, który informuje automatykę kotła o obecności płomienia. W starszych modelach np w kotłach Schafer płomień wykrywany był poprzez wytworzeniu się różnicy potencjałów na termoparze podgrzanej do odpowiedniej temperatury. Proces spalania zarówno w kotle wiszącym jak i stojącym przebiega w myśl schematu zaprezentowanym na poniższym rysunku.
Spalanie gazu palnik kotła Buderus
Serwis Buderus w swojej codziennej pracy bardzo często spotyka się z anomaliami procesów spalania, zapłonu oraz zaburzeniami detekcji płomienia spowodowanymi przez zaniedbania klientów wynikające z braku serwisu i obsługi tych urządzeń przez kompetentne osoby.